Galindoi truffles

$30.00$350.00

  • Mild trip: 5 to 8 grams of magic truffles
  • Strong trip: 10 to 13 grams of magic truffles
  • Extreme trip: 15 to 18 grams of magic truffles
SKU: N/A Category: Tag: